Naslovna Kontakt Prodaja: 021 475 44 24

Proizvod

DirectAccount broker portal

DirectAccount je svojom arhitekturom i poslovnim modelom u potpunosti okrenut brokerskim kućama i njihovim klijentima. Omogućava uspostavljanje kompletne komunikacije sa klijentom, privlačenje i animiranje klijenata kao i uvođenje novih, savremenih servisa koji brokerskoj kući treba da sa jedne strane pojendostave poslovanje, a da sa druge strane omoguće uvođenje novih servisa.

saznajte više

Internet prezentacija

DirectAccount omogućava jednostavno i brzo kreiranje i menjanje publikovanih sadržaja. Za ove aktivnosti nije Vam potreban programer ni znanje programiranja. Deo rešenja DirectAccount je napredni CMS (Content Management System), platforma za upravljanje sadržajima koja omogućava zaposlenima koji poseduju bazična znanja rada na računaru da svakodnevno, u realnom vremenu, kreiraju i održavaju sadržaje na web prezentaciji.

saznajte više

Korisnički nalozi

DirectAccount omogućava svakom klijentu da kroz autorizaciju pristupi svom korisničkom nalogu gde je u prilici da prati stanje svog realnog portfolija sa osnovnim pokazateljima i analizama

saznajte više

Tržišta

DirectAccount omogućava praćenje kompletnog tržišta kroz direktnu komunikaciju rešenja sa serverima različitih berzi. Na taj način omogućeno je da kroz jedno rešenje korisnici dobiju sve informacije koje su na raspolaganju na berzi, a DirectAccount omogućava i naprednu analizu hartija i pomaže korisnicima u procesu donošenja pravih odluka o investiranju.

saznajte više